close
تبلیغات در اینترنت
دعا براي باطل كردن طلسم و سحر و جادو

برای دفع شیاطین و جادو گران

 

از حضرت رسول خدا وارد شده است که ایه سخره را بخوانند و ایه اینست:

 


ادامه مطلب

تاریخ ارسال: سه شنبه 21 خرداد 1392 ساعت: 23:42 |تعداد بازدید : 53767 نویسنده :

ترس از ساحر و ظالم و شیاطین

 

پیامبر ص فرمود: بعد از نماز شب پیش از شروع نماز صبح رو به جانب محل سکونت ان ساحر و یا ظالم بکن و هفت مرتبه بگو:

 


ادامه مطلب

تاریخ ارسال: سه شنبه 21 خرداد 1392 ساعت: 22:40 |تعداد بازدید : 21393 نویسنده :

دعای باطل السحر

 

هر کس بنویسد و با خود دارد از جمیع طلسمات و جادو در امان باشد واگر کسی را طلسم و جادو کرده باشند بنویسد با زعفران و گلاب در آب حل کرده و بخورد و بر سر ریزد و یکی نوشته در نزد خود نگه دارد جادو بر طرف شود.برای گشایش بخت و گشایش کار نیز مفید است.


ادامه مطلب

تاریخ ارسال: سه شنبه 21 خرداد 1392 ساعت: 22:39 |تعداد بازدید : 73366 نویسنده :

باز شدن شخص بسته

برای باز شده شخص بسته شده این آیات شریفه را بنویسید و به همراه شخص نمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم 

 

ادامه مطلب

تاریخ ارسال: سه شنبه 21 خرداد 1392 ساعت: 21:38 |تعداد بازدید : 36109 نویسنده :

رفع خصومت

 

جهت رفع خصومت و دشمنی آیه 17 سوره یس رانوشته و با خود نگه دارید. اگر میخواهید تا دیگران از خصومت و دشمنی دست بردارند اگر میتوانید این آیه را نوشته و به یکی از طرفین بدهید. و اگر نمیتوانید فقط این آیه رابنویسید و از آن نگهداری نمایید. 

 

ادامه مطلب

تاریخ ارسال: سه شنبه 21 خرداد 1392 ساعت: 20:37 |تعداد بازدید : 13645 نویسنده :

دعا جهت ابطال سحر

حضرت علی (ع) فرمود: هرکس بر پوست آهو بنویسد و نزد خود نگهدارد سحر از او باطل میشود


ادامه مطلب

تاریخ ارسال: سه شنبه 21 خرداد 1392 ساعت: 19:34 |تعداد بازدید : 14644 نویسنده :

دعا براي باطل كردن سحر

سوره مبارکه «تکویر» را در خانهای که سحر شده باشد بخوانند و موضوع سحر معلوم نباشد خداوند آن را ظاهر میفرماید و شر آن را دفع مینماید انشاءالله تعالی

 

 

ادامه مطلب

تاریخ ارسال: سه شنبه 21 خرداد 1392 ساعت: 17:35 |تعداد بازدید : 31067 نویسنده :

باطل السحر منزل

باطل السحر دو تا از این نقش را بنویسید یکی را روز شنبه و یکی را روز چهارشنبه با دو تا بلادور و یا مقداری قیله داش در ظرف آبی بجوشانید و ابش را در استانه درب بپاشید برای باطل السحر نافذ است

ادامه مطلب

تاریخ ارسال: سه شنبه 21 خرداد 1392 ساعت: 12:44 |تعداد بازدید : 21008 نویسنده :

از بین بردن سحر

یا محمد براستی که جادو از قدیم بوده و چنان نیست که به چیزی ضرر زند جز به اجازه من پس هر کس دوست دارد از اهل عافیت از جادو باشد و به او ضرر نزند باید بخواند :


ادامه مطلب

تاریخ ارسال: سه شنبه 21 خرداد 1392 ساعت: 12:43 |تعداد بازدید : 26540 نویسنده :

ابطال سحر

این کلمات را سه روز هنگام صبح بر کاغذی نوشته و بر آب جاری بیاندازد سحر باطل میشود باذن الله تعالی:


ادامه مطلب

تاریخ ارسال: سه شنبه 21 خرداد 1392 ساعت: 12:36 |تعداد بازدید : 19910 نویسنده :

دعاهاي باطل كردن سحر و جادو

جهت ابطال سحر بزرگ

یا محمد براستی که جادو از قدیم بوده و چنان نیست که به چیزی ضرر زند جز به اجازه من پس هر کس دوست دارد از اهل عافیت از جادو باشد و به او ضرر نزند باید بخواند :

 

ادامه مطلب

تاریخ ارسال: سه شنبه 21 خرداد 1392 ساعت: 12:33 |تعداد بازدید : 21012 نویسنده :
  • آرشیو ماهانه Monthly Archive

  • صفحات اضافی Static Pages

  • لیست کاربران Users List

  • پیوندها Links

  • پیوندهای روزانه Link Dump

  • اعضای آنلاین Online Users