نماز دهه اول ماه ذى الحجّة - دوشنبه 30 اردیبهشت 1392 - 11:50
تسبيحات حضرت رسول صَلَّى اللَّهِ عَلِيهِ وَاله در روز عرفه - دوشنبه 30 اردیبهشت 1392 - 11:49
اعمال روز عرفه - دوشنبه 30 اردیبهشت 1392 - 11:49
اعمال روز اوّل ذى الحجة - دوشنبه 30 اردیبهشت 1392 - 11:48
تهليلات حضرت على در دهه اوّل - دوشنبه 30 اردیبهشت 1392 - 11:48
هديه پنج دعاى حق تعالى به حضرت عيسى عليه السلام در دهه اوّل - دوشنبه 30 اردیبهشت 1392 - 11:47
دعاى حضرت صادق عليه السلام از روز اوّل تا عصر روز عرفه - دوشنبه 30 اردیبهشت 1392 - 11:45
دعا در زمان غیبت - دوشنبه 30 اردیبهشت 1392 - 11:31
نتایج دعا برای تعجیل فرج - دوشنبه 30 اردیبهشت 1392 - 11:30
دعاء در زمان غيبت و امتحان شيعه - دوشنبه 30 اردیبهشت 1392 - 11:30
دعاى مظلوم نزد قبر مطهر آن حضرت - دوشنبه 30 اردیبهشت 1392 - 11:19
دعاى روز يكشنبه - دوشنبه 30 اردیبهشت 1392 - 11:17
صلواتی که تا یک هفته ملائکه برایش صلوات فرستند - دوشنبه 30 اردیبهشت 1392 - 11:17
آداب ورود در نماز - دوشنبه 30 اردیبهشت 1392 - 11:16
دعاء براى آمرزش گناهان و دفع بليات - دوشنبه 30 اردیبهشت 1392 - 11:16
ثواب بعضى از اءدعيه - دوشنبه 30 اردیبهشت 1392 - 11:15
دعاى اءعْدَدْتُ لِكُلِّ هَوْلٍ... و فضيلت آن - دوشنبه 30 اردیبهشت 1392 - 11:14
نامه يوشع بن نون - دوشنبه 30 اردیبهشت 1392 - 11:13
ساعت اوّل منسوب به امام على عليه السلام - شنبه 28 اردیبهشت 1392 - 10:34
ساعت دوّم منسوب به امام حسن مجتبى عليه السلام - شنبه 28 اردیبهشت 1392 - 10:34
ساعت سوّم منسوب به امام حسين عليه السلام - شنبه 28 اردیبهشت 1392 - 10:33
ساعت چهارم منسوب به امام على بن الحسين عليه السلام - شنبه 28 اردیبهشت 1392 - 10:32
ساعت پنجم منسوب به امام محمّد باقر عليه السلام - شنبه 28 اردیبهشت 1392 - 10:31
ساعت ششم منسوب به حضرت امام جعفر صادق عليه السلام - شنبه 28 اردیبهشت 1392 - 10:31
ساعت هفتم منسوب به موسى بن جعفرعليه السلام - شنبه 28 اردیبهشت 1392 - 10:30
ساعت هشتم منسوب به علىّ بن موسى الرّضاعليه السلام - شنبه 28 اردیبهشت 1392 - 10:29
ساعت نهم منسوب به حضرت امام محمّد تقى عليه السلام - شنبه 28 اردیبهشت 1392 - 10:29
دعاء در سه ساعت شب و سه ساعت روز - شنبه 28 اردیبهشت 1392 - 10:28
ساعت دوازدهم منسوب به امام عصرعليه السلام - شنبه 28 اردیبهشت 1392 - 10:24
ساعت دهم منسوب است به امام علىّ نقى عليه السلام - شنبه 28 اردیبهشت 1392 - 10:24
منسوب است به حضرت امام حسن عسكرى عليه السلام - شنبه 28 اردیبهشت 1392 - 10:22
دعا برای رفع طبع سرد - جمعه 27 اردیبهشت 1392 - 11:35
دعاء رفع درد و عقیم بودن - جمعه 27 اردیبهشت 1392 - 11:34
دعائ يا مَنْ لا يَعْلَمُ الْغَيْبَ اِلاّ هُوَ - جمعه 27 اردیبهشت 1392 - 11:34
دعاء خوف از ضرر - جمعه 27 اردیبهشت 1392 - 11:33
دعای رفع خوف و فقر و تنگی سینه - جمعه 27 اردیبهشت 1392 - 11:30
دعاء شفاء تب - جمعه 27 اردیبهشت 1392 - 11:30
دوری از وسوسه شیطان - جمعه 27 اردیبهشت 1392 - 11:29
رفع ناخوشی و پریشانی وگشایش در کار - جمعه 27 اردیبهشت 1392 - 11:29
دعای بركت در روزي و نابودی دشمن و شفای بیمار - جمعه 27 اردیبهشت 1392 - 11:28
خواص الآیات - جمعه 27 اردیبهشت 1392 - 11:28
آيات باران نيسان - جمعه 27 اردیبهشت 1392 - 11:27
آيات كفايت - جمعه 27 اردیبهشت 1392 - 11:27
حرز أبي دجانة - جمعه 27 اردیبهشت 1392 - 11:26
دعا به جهت درد عورت - جمعه 27 اردیبهشت 1392 - 11:25
دعا برای دوری از نکبت و ناخوشی - جمعه 27 اردیبهشت 1392 - 11:25
داروى بيمارى و تنگ دستى - جمعه 27 اردیبهشت 1392 - 10:56
درمان بيماريها با دعا کردن - جمعه 27 اردیبهشت 1392 - 10:55
دعائ پیشگیری از تب - جمعه 27 اردیبهشت 1392 - 10:55
دعا غم را رفع می‌‌‌کند - جمعه 27 اردیبهشت 1392 - 10:54