دعا برای یافتن گمشده و غایب - پنجشنبه 27 تیر 1392 - 11:21
دعا برای تقویت حافظه - یکشنبه 23 تیر 1392 - 8:15
با خبر شدن از آینده خود - چهارشنبه 19 تیر 1392 - 12:48
- چهارشنبه 19 تیر 1392 - 12:47
کلمه لا اله الا هو - چهارشنبه 19 تیر 1392 - 12:44
درباره ماه نیسان و آب نیسان - چهارشنبه 19 تیر 1392 - 12:42
ختم برای حاجات خواستن - شنبه 08 تیر 1392 - 11:18
دعا برای هرکه میخواهد غنی بشود - چهارشنبه 05 تیر 1392 - 8:09
دعا برای عزیز شدن نزد علما و فضلا - چهارشنبه 05 تیر 1392 - 8:07
دعا برای استخلاص از بلا و اندوه و زندان - چهارشنبه 29 خرداد 1392 - 7:52
دعا برای کسی در ترس باشد و در بیابانی تنها باشد - چهارشنبه 29 خرداد 1392 - 7:50
دعا برای بفروش رفتن مال - سه شنبه 28 خرداد 1392 - 8:53
- سه شنبه 28 خرداد 1392 - 8:49
دعا برای جهت صفای باطن و اطلاع از حقایق امور - سه شنبه 28 خرداد 1392 - 8:47
دعا برای جهت گشایش کار ها ودر امان ماندن از شر دشمن - دوشنبه 27 خرداد 1392 - 11:13
دعا برای جهت رسیدن به مقامهای عالی و مناصب عالیه - دوشنبه 27 خرداد 1392 - 11:12
دعا برای بسته شدن زبان دشمنان - دوشنبه 27 خرداد 1392 - 11:10
دعا برای هلاک دشمن و دفع خوف - دوشنبه 27 خرداد 1392 - 11:03
دعای چهل کلید (باطل السحر) - یکشنبه 26 خرداد 1392 - 5:08
دعا برای شغل یافتن - یکشنبه 26 خرداد 1392 - 5:06
رهایی از زندان - یکشنبه 26 خرداد 1392 - 5:04
رهایی از زندان - یکشنبه 26 خرداد 1392 - 5:04
رهایی از زندان - یکشنبه 26 خرداد 1392 - 5:03
آسانی وضع حمل زن - شنبه 25 خرداد 1392 - 10:52
زنی که دشوار زاید - شنبه 25 خرداد 1392 - 10:51
یه ای که زن آسان حمل کند - شنبه 25 خرداد 1392 - 10:50
زنی که فرزندش در شکم می میرد و سقط میشود - شنبه 25 خرداد 1392 - 10:48
زنی که حامله نمی شود - شنبه 25 خرداد 1392 - 10:47
زنی که حامله نمی شود - شنبه 25 خرداد 1392 - 10:47
زنی که حامله نمی شود - شنبه 25 خرداد 1392 - 10:46
دعا برای آسانی وضع حمل - شنبه 25 خرداد 1392 - 10:45
دعا براي كودکی که گریه بیشتر کند و خواب ندارد - جمعه 24 خرداد 1392 - 9:56
نوع دیگر ترك خاک خوردن طفل - جمعه 24 خرداد 1392 - 12:55
جهت گل خوردن کودکان - جمعه 24 خرداد 1392 - 5:53
دعا براي زنی که شیر او کم باشد - پنجشنبه 23 خرداد 1392 - 5:09
دعای چله بریدن زنان - پنجشنبه 23 خرداد 1392 - 5:07
دعای چله بریدن زنان - پنجشنبه 23 خرداد 1392 - 5:01
دعای چله بریدن - پنجشنبه 23 خرداد 1392 - 5:00
اولاد خواستن - پنجشنبه 23 خرداد 1392 - 4:58
اختلال دماغ - چهارشنبه 22 خرداد 1392 - 5:28
کسی که جن گرفته و مصروع باشد - چهارشنبه 22 خرداد 1392 - 5:28
جهت دفع صرع و جن گرفته - چهارشنبه 22 خرداد 1392 - 5:27
جهت دفع صرع - چهارشنبه 22 خرداد 1392 - 5:27
دفع صرع (غش) - چهارشنبه 22 خرداد 1392 - 5:26
بجهت دفع ام صبیان - چهارشنبه 22 خرداد 1392 - 5:25
در امان ماندن از شر جن و انس - چهارشنبه 22 خرداد 1392 - 5:24
کسی که از اجنه آزار دیده باشد - چهارشنبه 22 خرداد 1392 - 5:23
:. حاجت خواستن .: - چهارشنبه 22 خرداد 1392 - 5:14
باطل السحر منزل - سه شنبه 21 خرداد 1392 - 12:44
از بین بردن سحر - سه شنبه 21 خرداد 1392 - 12:43