دعاى كميل بن زيادرحمه الله‏ - شنبه 04 خرداد 1392 - 3:45
دعاى فرج - شنبه 04 خرداد 1392 - 3:02
دُعاىِ سِمات‏ - شنبه 04 خرداد 1392 - 2:30
دعای سحر - شنبه 04 خرداد 1392 - 11:39
دعاى جوشن صغير - شنبه 04 خرداد 1392 - 11:36
دعاى توسل - شنبه 04 خرداد 1392 - 11:34
دعاء توسل - شنبه 04 خرداد 1392 - 11:13
دعاى افتتاح - شنبه 04 خرداد 1392 - 11:12
دعائ ابو حمزه ثمالى - شنبه 04 خرداد 1392 - 11:11
شرح دعای ابوحمزه ثمالی به روایت آیة الله جوادی آملی - شنبه 04 خرداد 1392 - 11:10
اعمال هر ماه نو و اعمال عيد نوروز و اعمال ماههاى رومى - شنبه 04 خرداد 1392 - 11:03
در هنگام صبح و شام - جمعه 03 خرداد 1392 - 11:47
هنگام طلوع فجر - جمعه 03 خرداد 1392 - 11:47
هنگام صبح و شام - جمعه 03 خرداد 1392 - 11:46
دعاء وقت خواب - جمعه 03 خرداد 1392 - 11:46
دعاى مخزون هنگام صبح و شام - جمعه 03 خرداد 1392 - 11:45
هنگام داخل شدن در صبح - جمعه 03 خرداد 1392 - 11:43
هنگام نماز مغرب و صبح - جمعه 03 خرداد 1392 - 11:03
هنگام صبح - جمعه 03 خرداد 1392 - 10:41
دعا بعد از صبح پيش از طلوع آفتاب - جمعه 03 خرداد 1392 - 10:33
دعا درهرصبح‏وشام - جمعه 03 خرداد 1392 - 10:05
پيش از طلوع و غروب آفتاب - جمعه 03 خرداد 1392 - 10:03
دُعاىِ سِمات‏ - جمعه 03 خرداد 1392 - 9:36
دعاى مجرّب از حضرت رسول صلى الله عليه و آله - جمعه 03 خرداد 1392 - 8:00
اعمال ماه محرّم‏ - جمعه 03 خرداد 1392 - 11:32
اعمال شب و روز اول محرم - جمعه 03 خرداد 1392 - 7:31
اعمال شب و روز عاشورا - جمعه 03 خرداد 1392 - 7:03
ماه صَفَر - جمعه 03 خرداد 1392 - 6:27
اعمال ماه شَوَّال - جمعه 03 خرداد 1392 - 6:01
تأثیر دعا بر نفوس انسانها - جمعه 03 خرداد 1392 - 5:25
در سحرها در عقب نماز شفع - جمعه 03 خرداد 1392 - 5:05
شب نيمه شعبان - جمعه 03 خرداد 1392 - 4:23
اعمال مُختصّه شعبان‏ - جمعه 03 خرداد 1392 - 11:28
در فضيلت و اعمال ماه شعبان است‏ - جمعه 03 خرداد 1392 - 11:22
در فضيلت شب نيمه شعبان - جمعه 03 خرداد 1392 - 11:25
دعاهاى روز سيّم شعبان - جمعه 03 خرداد 1392 - 11:20
دعای محبت فوری - پنجشنبه 02 خرداد 1392 - 10:57
دعا بجهت تسخير محبوب - پنجشنبه 02 خرداد 1392 - 10:56
دعاي محبت - پنجشنبه 02 خرداد 1392 - 10:52
آيه به جهت محبت و دوستى - پنجشنبه 02 خرداد 1392 - 10:48
تسخير محبوب - پنجشنبه 02 خرداد 1392 - 10:45
برای عاشق کردن و به محبت درآوردن کسی - پنجشنبه 02 خرداد 1392 - 10:44
ذکری که روزی را فراوان می کند - چهارشنبه 01 خرداد 1392 - 10:04
اسماء الهي مربوط به وسعت رزق و روزي - چهارشنبه 01 خرداد 1392 - 10:20
به جهت وسعت رزق و رسيدن به دولت و ثروت بسيار مجرب است - چهارشنبه 01 خرداد 1392 - 7:58
ختم سوره مباركه طه - چهارشنبه 01 خرداد 1392 - 7:55
اثر خواندن مخصوص سوره مباركه ذاريات - چهارشنبه 01 خرداد 1392 - 7:50
ختم سوره واقعه جهت وسعت رزق - چهارشنبه 01 خرداد 1392 - 9:19
دعايى جهت غنى شدن - چهارشنبه 01 خرداد 1392 - 9:30
دعا به جهت وسعت رزق - چهارشنبه 01 خرداد 1392 - 7:30